Tình hình thực hiện các chương trình dự án ODA, FDI, NGO trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2014
Lượt xem: 1670

Quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp theo dõi, quản lý theo lĩnh vực chuyên ngành đối với tổng cộng 13 chương trình, dự án ODA đang triển khai thực hiện với tổng vốn giải ngân theo kế hoạch năm 2014 là 665.000 triệu đồng, trong đó vốn ODA 600.000 triệu đồng, vốn đối ứng 65.000 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân (tính đến tháng 6/2014 đạt 262 tỷ đồng, trong đó vốn ODA đạt: 229,5  tỷ đồng, vốn đối ứng đạt: 32,5 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan trong công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án đầu tư lớn: Dự án Phát triển các đô thị Hành lang tiểu vùng sông MêKông (GMS) – Tiểu dự án đô thị Sa Pa, tỉnh Lào Cai, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với tổng mức đầu tư dự kiến 118,136 triệu USD; trong đó vốn ADB: 110,636 triệu USD; Dự án Đầu tư phát triển ngành và lĩnh vực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2013 – 2020 đề xuất sử dụng vốn Chính phủ Hàn Quốc thông qua Ngân hàng XNK Hàn Quốc (KeximBank) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KoiCa). Tổng vốn đầu tư: 15,040 triệu USD; trong đó vốn ODA 13,040 triệu USD.

 Quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI): Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 30 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) hoạt động hợp lệ với tổng số vốn đăng ký là 518,42 triệu USD, vốn điều lệ 175 triệu USD đầu tư tại địa bàn thành phố Lào Cai và các huyện Sa Pa, Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Thắng, Bắc Hà.

Quản lý, sử dụng nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO): Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 34 chương trình, dự án  NGO chuyển tiếp từ các năm trước với tổng số vốn đầu tư là 63,121 tỷ đồng, trong 6 tháng đầu năm 2014 đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận 11 dự án và 01 khoản viện trợ phi dự án với tổng số vốn đầu tư là 32,641 tỷ đồng. Kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm các dự án NGO đạt 18,6  tỷ đồng, trong đó kết quả giải ngân các dự án chuyển tiếp đạt: 16,6 tỷ đồng, các dự án, khoản viện trợ phê duyệt năm 2014 đạt: 2 tỷ đồng.

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 434
 • Hôm nay: 23,348
 • Trong tuần: 390,264
 • Tất cả: 63,246,812
Đăng nhập