Kết quả thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Lào Cai năm 2012
Lượt xem: 1213

1. Kết quả vận động thực hiện các dự án ODA

Năm 2012, tỉnh Lào Cai có 19 chương trình, dự án ODA được triển khai thực hiện với tổng vốn giải ngân theo kế hoạch là 1.285,3 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 938,5 tỷ đồng, vốn đối ứng là 301,8 tỷ đồng

Kết quả giải ngân: vốn ODA đạt 920,3 tỷ đồng (bằng 71,6% kế hoạch), vốn đối ứng đạt 301,8 tỷ đồng (bằng 100% kế hoạch).

2. Vận động thực hiện các chương trình, dự án NGO

Năm 2012, tỉnh Lào Cai đã vận động được 18 chương trình, dự án NGO với tổng giá trị tài trợ là 36,9 tỷ đồng, lũy kế từ các năm trước là 33 chương trình, dự án với tổng giá trị tài trợ là 82,9 tỷ đồng; 16 khoản viện trợ phi dự án, tổng giá trị tài trợ 6,8 tỷ đồng, lũy kế từ các năm trước là 21 khoản viện trợ, tổng giá trị tài trợ là 7,6 tỷ đồng. Lĩnh vực tiếp nhận tài trợ tập trung chủ yếu về xóa đói giảm nghèo, nông nghiệp, y tế, giáo dục, môi trường được triển khai tại các địa bàn các huyện trong tỉnh Lào Cai, vùng xâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế khó khăn.

Kết quả giải ngân: Tổng giải ngân các chương trình, dự án NGO năm 2012 đạt 30,1 tỷ đồng.

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 513
 • Hôm nay: 21,459
 • Trong tuần: 388,375
 • Tất cả: 63,244,923
Đăng nhập