Kết quả thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Lào Cai 6 tháng đầu năm 2012
Lượt xem: 1149

1. Kết quả vận động thực hiện các dự án ODA

Hiện tại, tỉnh Lào Cai có 19 chương trình, dự án ODA đang triển khai thực hiện với tổng vốn giải ngân theo kế hoạch năm 2012 là 1.014,278 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 939,278 tỷ đồng, vốn đối ứng 75 tỷ đồng bao gồm: 16 dự án do tỉnh theo dõi quản lý; 3 dự án thuộc lĩnh vực y tế do các Bộ, ngành Trung ương quản lý.

Kết quả giải ngân: Lũy kế giải ngân từ đầu năm đạt 141,011 tỷ đồng, trong đó, giải ngân vốn ODA đạt: 121,728 tỷ đồng, vốn đối ứng đạt: 19,238 tỷ đồng; Giải ngân thực tế trong quý II là 51,648 tỷ đồng, bằng 39,81% kế hoạch giải ngân quý.

Công tác chuẩn bị đầu tư: Tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 01 dự án ODA, với tổng dự toán mức đầu tư khoảng 5 triệu USD.

2. Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Số dự án FDI trên địa bàn tỉnh còn hiệu lực tính đến thời điểm hiện tại (tháng 6/2012) là 31 Dự án, với tổng vốn cam kết đầu tư là 518.6 triệu USD, tổng vốn điều lệ là 173,6 triệu đồng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2012, cấp mới chứng nhận đầu tư 03 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 4,7 triệu USD, vốn điều lệ đạt 2,2 triệu USD.

3. Vận động thực hiện các chương trình, dự án NGO

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 20 chương trình, dự án NGO chuyển tiếp từ các năm trước với tổng số vốn đầu tư là 45.587,939 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, tiếp nhận mới 19 chương trình, dự án, khoản viện trợ với tổng số vốn đầu tư là 28.204,837 triệu đồng, trong đó vốn viện trợ là 24.590,411 triệu đồng, vốn đối ứng là: 3.614,426 triệu đồng.

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 489
 • Hôm nay: 21,802
 • Trong tuần: 388,718
 • Tất cả: 63,245,266
Đăng nhập