Kết quả thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Lào Cai 6 tháng đầu năm 2013
Lượt xem: 1479

1. Kết quả vận động thực hiện các dự án ODA

Hiện tại, tỉnh Lào Cai có 13 chương trình, dự án ODA đang triển khai thực hiện với tổng vốn giải ngân theo kế hoạch năm 2013 là 1.069.000 triệu đồng, trong đó vốn ODA 1.000.000 triệu đồng, vốn đối ứng 69.000 triệu đồng.

Kết quả giải ngân: tính đến tháng 6/2013, tỷ lệ giải ngân đạt 262 tỷ đồng, trong đó giải ngân vốn ODA đạt 215 tỷ đồng, vốn đối ứng đạt 47 tỷ đồng.

Công tác chuẩn bị đầu tư: Tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 06 dự án đầu tư lớn, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 337,673 triệu USD.

2. Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Số dự án FDI trên địa bàn tỉnh còn hiệu lực tính đến thời điểm hiện tại (tháng 6/2013) là 29 Dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 502 triệu USD, tổng vốn điều lệ là 172,6 triệu USD, đầu tư tại địa bàn thành phố Lào Cai và các huyện Sa Pa, Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Thắng, Bắc Hà. 

Trong 6 tháng đầu năm 2013, cấp mới chứng nhận đầu tư 02 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 322.500 triệu USD, vốn điều lệ đạt 302.500 triệu USD.

3. Vận động thực hiện các chương trình, dự án NGO

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 25 chương trình, dự án NGO chuyển tiếp từ các năm trước với tổng số vốn đầu tư là 62,4 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, tiếp nhận mới 06 dự án, và 06 khoản viện trợ phi dự án với tổng số vốn đầu tư là 7,5 tỷ đồng.

Kết quả giải ngân: 6 tháng đầu năm 2013, các dự án NGO đạt 14,7 tỷ đồng, trong đó kết quả giải ngân các dự án chuyển tiếp đạt 11,6 tỷ đồng, các dự án, khoản viện trợ phê duyệt năm 2013 đạt 3,1 tỷ đồng.

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 345
 • Hôm nay: 24,374
 • Trong tuần: 24,374
 • Tất cả: 66,916,063
Đăng nhập