V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện các biện pháp cách ly, xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 6244/UBND-VX
Ngày ban hành 30/12/2021
Ngày hiệu lực 30/12/2021
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện các biện pháp cách ly, xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 6244CV2021.pdf