CHƯƠNG TRÌNH: Hành động thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thành phố Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 22/CTr-UBND
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021
Trích yếu nội dung CHƯƠNG TRÌNH: Hành động thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thành phố Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Xây dựng - đầu tư
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 22CTr2021.pdf