Phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 4647/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 4647QĐ2021.pdf