V/v tiếp tục triển khai một số hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 45/UBND-VX
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày hiệu lực 06/01/2022
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục triển khai một số hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 45CV2021.pdf