Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 và Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 11/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 07/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 và Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 11QĐ2022.pdf
11PL12022.pdf
11PL2022.pdf
11PL22022.pdf
11PL32022.pdf
11PL42022.pdf
11PL52022.pdf