Đề nghị điều chỉnh danh mục văn bản Quy phạm pháp luật năm 2022
Số ký hiệu văn bản 42/UBND-NC
Ngày ban hành 05/01/2022
Ngày hiệu lực 05/01/2022
Trích yếu nội dung Đề nghị điều chỉnh danh mục văn bản Quy phạm pháp luật năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 42CV2022.pdf