Để thực hiện dự án Khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên suối Quang Kim thuộc xã Quang Kim và suối Sin Quyền thuộc xã Bản Vược và xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 01/TB-UBND
Ngày ban hành 13/01/2022
Ngày hiệu lực 13/01/2022
Trích yếu nội dung Để thực hiện dự án Khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên suối Quang Kim thuộc xã Quang Kim và suối Sin Quyền thuộc xã Bản Vược và xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 01TB2022.pdf