KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án Phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, năm 2022
Số ký hiệu văn bản 08/KH-UBND
Ngày ban hành 12/01/2022
Ngày hiệu lực 12/01/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án Phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 08KH2022.pdf