Chương trình Công tác trọng tâm năm 2022 của UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 01/CTr-UBND
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 07/01/2022
Trích yếu nội dung Chương trình Công tác trọng tâm năm 2022 của UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 01CTr2022.pdf