QUYẾT ĐỊNH Giao chỉ tiêu kế hoạch thu tiền sử dụng nước sinh hoạt nông thôn năm 2022 cho các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn
Số ký hiệu văn bản 4711/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Giao chỉ tiêu kế hoạch thu tiền sử dụng nước sinh hoạt nông thôn năm 2022 cho các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 4711QĐ2022.pdf