Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 171/KH-UBND
Ngày ban hành 28/04/2022
Ngày hiệu lực 28/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 171KH2022.pdf
171KHTL2022.pdf