Về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 904/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/04/2022
Ngày hiệu lực 29/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 904QĐ2022.pdf