đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thủy điện
Số ký hiệu văn bản 1870/UBND-KT
Ngày ban hành 04/05/2022
Ngày hiệu lực 04/05/2022
Trích yếu nội dung đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thủy điện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thương mại - Công nghiệp
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1870CV2022.pdf