Kế hoạch Triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 187/KH-UBND
Ngày ban hành 12/05/2022
Ngày hiệu lực 12/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 187KH2022.pdf