Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 206/KH-UBND
Ngày ban hành 30/05/2022
Ngày hiệu lực 30/05/2022
Trích yếu nội dung Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 206KH2022.pdf