QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của Công ty cổ phần đầu tư cấp nước Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1301/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của Công ty cổ phần đầu tư cấp nước Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1301QĐ2022.pdf