V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2775/UBND-NC
Ngày ban hành 22/06/2022
Ngày hiệu lực 22/06/2022
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2775CV2022.pdf