QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt áp dụng hệ số K thành phần để tính toán mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; diện tích rừng trong các lưu vực; đơn giá đối với chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư được thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng, nguồn năm 2021, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1449/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/06/2022
Ngày hiệu lực 27/06/2022
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt áp dụng hệ số K thành phần để tính toán mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; diện tích rừng trong các lưu vực; đơn giá đối với chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư được thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng, nguồn năm 2021, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1449QĐ2022.pdf