Tổng số: 5267
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
3111/QĐ-UBND 06/12/2023
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (05 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng, quân sự năm 2023)
Lượt xem: 31
3110/QĐ-UBND 06/12/2023
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (04 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2023)
Lượt xem: 31
6266/UBND-VX 05/12/2023
V/v thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW
Lượt xem: 29
3088/QĐ-UBND 05/12/2023
QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành
Lượt xem: 28
6277/UBND-NC 05/12/2023
V/v thực hiện công tác phòng, chống và xóa bỏ cây có chứa chất ma tuý trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 43
3081/QĐ-UBND 04/12/2023
Về việc tặng Bằng khen cho trường học đạt chuẩn Quốc gia năm học 2022-2023
Lượt xem: 48
426/KH-UBND 01/12/2023
KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm và bệnh động vật thủy sản tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 62
3071/QĐ-UBND 01/12/2023
: Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 44
6235/UBND-VX 01/12/2023
V/v đề nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 48
100/TB-UBND 30/11/2023
THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để xây dựng công trình Nhà thờ Giáo họ Long Khánh
Lượt xem: 55
12345678910...