Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1773/QĐ-TTg 21/10/2021
Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Lượt xem: 422
22/NQ-CP 01/03/2020
Về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường
Lượt xem: 222
307/QĐ-TTg 27/02/2020
Về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Lượt xem: 240
174/QĐ-TTg 03/02/2020
Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 155
13/2020/NĐ-CP 21/01/2020
Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
Lượt xem: 0
04/2020/NĐ-CP 03/01/2020
Sửa đổi, bổ sung quy định phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y
Lượt xem: 0
27/2019/NĐ-CP 13/03/2019
Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Lượt xem: 1
26/2019/NĐ-CP 08/03/2019
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Lượt xem: 1
1627/QĐ-TTg 23/11/2018
Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế của khẩu Lào cai- tỉnh Lào cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 186
149/2018/NĐ-CP 07/11/2018
quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Lượt xem: 218
12