Tổng số: 202
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
317/KH-UBND 22/09/2022
Cải thiện chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 39
1988/QĐ-UBND 12/09/2022
Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 73
1913/QĐ-UBND 06/09/2022
Về việc điều chỉnh công chức của Sở Y tế tỉnh Lào Cai được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 97
239/KH-UBND 30/06/2022
Cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 246
240/KH-UBND 30/06/2022
Duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) của tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 237
136/TB-VPUBND 07/06/2022
Thông báo Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá về công tác cải cách hành chính
Lượt xem: 220
204/KH-UBND 30/05/2022
Thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 364
904/QĐ-UBND 29/04/2022
Về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 306
900/QĐ-UBND 29/04/2022
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 339
838/QĐ-UBND 24/04/2022
Về việc điều chỉnh công chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 251
12345678910...