Tổng số: 681
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
227/TB-VPUBND 12/09/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 72
1905/QĐ-UBND 30/08/2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 122
278/KH-UBND 09/08/2022
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 131
3594/UBND-TH 07/08/2022
V/v tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá
Lượt xem: 116
190/TB-VPUBND 05/08/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 142
273/BC-UBND 29/07/2022
BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 7 và 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 125
170/TB-VPUBND 14/07/2022
Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tháng 7 năm 2022
Lượt xem: 220
135/TB-VPUBND 07/06/2022
Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tháng 6 năm 2022
Lượt xem: 239
187/KH-UBND 12/05/2022
Kế hoạch Triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 316
105/TB-VPUBND 11/05/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tháng 5 năm 2022
Lượt xem: 360
12345678910...