Tổng số: 376
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
2483/QĐ-UBND 25/10/2022
Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn giám sát và Quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 140
1782/QĐ-UBND 16/08/2022
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm đối với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 195
4325/QĐ-UBND 13/12/2021
V/v kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Yên
Lượt xem: 317
4288/QĐ-UBND 09/12/2021
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 338
4181/QĐ-UBND 30/11/2021
Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 325
4144/QĐ-UBND 25/11/2021
Quyết định kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 382
3457/QĐ-UBND 24/09/2021
Về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 383
2752/QĐ-UBND 02/08/2021
Thành lập Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 232
2542/QĐ-UBND 19/07/2021
Về việc chuyển Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát trực thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Bát Xát về trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 318
2490/QĐ-UBND 15/07/2021
V/v kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 375
12345678910...