Tổng số: 123
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
2060/UBND-NLN 13/05/2022
V/v tăng cường, chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa, lũ, dông, lốc, sét, mưa đá trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 69
884/QĐ-UBND 28/04/2022
QUYẾT ĐỊNH Giao kế hoạch thu và miễn, giảm nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 127
602/QĐ-UBND 21/03/2022
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Phương án Ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2022 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 159
90/KH-UBND 11/03/2022
KẾ HOẠCH Phòng, chống thiên tai năm 2022 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 168
03/CT-UBND 19/01/2022
CHỈ THỊ Về việc tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 317
10/KH-UBND 13/01/2022
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia Phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 301
3757/QĐ-UBND 22/10/2021
Quyết định Về việc cấp phát hàng dự trữ Quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Lượt xem: 289
3574/QĐ-UBND 06/10/2021
QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn, phân công nhiệm vụ Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 281
4410/UBND-NLN 14/09/2021
V/v khẩn trương thực hiện sắp xếp dân cư vùng thiên tai thôn Vả Thàng, xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương
Lượt xem: 357
07/CĐ-BCH 08/09/2021
Công điện về việc chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với Bão CONSON và mưa lũ
Lượt xem: 314
12345678910...