Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
2018/QĐ-UBND 14/09/2022
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thực hiện năm 2023 (lần 1)
Lượt xem: 196
3499/UBND-VX 01/08/2022
V/v góp ý Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Lượt xem: 204
215/KH-UBND 10/06/2022
KẾ HOẠCH Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách năm 2023
Lượt xem: 234
1957/UBND-VX 10/05/2022
V/v tổ chức “Ngày KH&CN Việt Nam” năm 2022
Lượt xem: 353
1526/UBND-VX 14/04/2022
V/v tổ chức, triển khai Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2022
Lượt xem: 210
35/KH-UBND 25/01/2022
KẾ HOẠCH Triển khai duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 454
33/KH-UBND 25/01/2022
Kế hoạch Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai năm 2022 - Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 402
701/BC-UBND 11/12/2021
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
Lượt xem: 315
333/KH-UBND 25/08/2021
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị “Đổi mới cách thức lựa chọn nhiệm vụ khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn trên địa bàn tỉnh”
Lượt xem: 346
331/KH-UBND 23/08/2021
KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai năm 2021- Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 351
1234