Tổng số: 208
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
12/CT-UBND 03/09/2023
Chỉ thị Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 105
3634/UBND-XD 27/07/2023
tăng cường công tác quản lý dự án, nâng cao năng lực các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 139
3449/UBND-XD 19/07/2023
triển khai thực hiện Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 179
254/KH-UBND 30/05/2023
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ và Chương trình số 133-CTr/TU ngày 01/7/2022 của Tỉnh uỷ Lào Cai hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 166
1999/UBND-XD 05/05/2023
Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 61
1862/UBND-XD 25/04/2023
triển khai thực hiện Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 80
1781/UBND-XD 21/04/2023
V/v thực hiện Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
Lượt xem: 106
1244/UBND-XD 26/03/2023
triển khai thực hiện áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.
Lượt xem: 112
1111/UBND-XD 20/03/2023
Chuẩn bị tổ chức Hội nghị gặp gỡ các Doanh nghiệp ngành Xây dựng
Lượt xem: 97
1054/UBND-XD 16/03/2023
thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng CP
Lượt xem: 99
12345678910...