Tổng số: 188
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
4322/UBND-VX 19/09/2022
V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
Lượt xem: 50
4270/UBND-VX 14/09/2022
V/v triển khai tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
Lượt xem: 158
305/KH-UBND 12/09/2022
Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu mầm non, phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và phổ cập giáo dục mầm non 4 tuổi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2027
Lượt xem: 83
4108/UBND-VX 05/09/2022
V/v thực hiện chính sách phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật
Lượt xem: 94
12/CT-UBND 23/08/2022
Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023
Lượt xem: 93
3915/UBND-VX 23/08/2022
V/v tăng cường thực hiện chính sách BHYT HSSV năm học 2022-2023
Lượt xem: 94
3916/UBND-VX 23/08/2022
V/v triển khai tài liệu giáo dục địa phương lớp 7 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 98
3877/UBND-VX 22/08/2022
V/v tăng cường quản lý tài trợ và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục
Lượt xem: 165
275/KH-UBND 09/08/2022
Thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2030
Lượt xem: 115
273/KH-UBND 08/08/2022
Đào tạo giáo viên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2026 theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
Lượt xem: 133
12345678910...