Tổng số: 144
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
933/QĐ-UBND 06/05/2022
V/v khen thưởng trong thực hiện công tác hội khoa học và kỹ thuật, nhiệm kỳ 2017 2021
Lượt xem: 186
890/QĐ-UBND 28/04/2022
Về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Lượt xem: 107
842/QĐ-UBND 25/04/2022
Kiện toàn các Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 126
839/QĐ-UBND 25/04/2022
Quyết định Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh Đợt 2 năm 2021
Lượt xem: 128
85/TB-VPUBND 25/04/2022
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh tại cuộc họp Hội đồng TĐKT tỉnh tại cuộc họp Hội đồng TĐKT lần thứ nhất năm 2022
Lượt xem: 156
1497/HD-UBND 13/04/2022
hướng dẫn một số nội dung thực hiện quy định về xét tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015 và Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 197
757/QĐ-UBND 09/04/2022
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh : 04 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
Lượt xem: 132
745/QĐ-UBND 07/04/2022
Về việc thưởng tiền thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm
Lượt xem: 150
662/QĐ-UBND 28/03/2022
Về việc khen thưởng phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai” năm 2021
Lượt xem: 182
630/QĐ-UBND 23/03/2022
Về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, quỹ tài chính trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố
Lượt xem: 149
12345678910...