Tổng số: 82
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
2082/QĐ-UBND 22/09/2022
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xưởng tuyển quặng sắt nghèo công suất 900.000 tấn/năm tại xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn (172.577,9 m2 đất của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Văn Bàn)
Lượt xem: 28
2081/QĐ-UBND 22/09/2022
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xưởng tuyển quặng sắt nghèo công suất 900.000 tấn/năm tại xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn
Lượt xem: 28
2080/QĐ-UBND 22/09/2022
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Xưởng tuyển quặng nghèo 900.000 tấn/năm tại xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn
Lượt xem: 32
55/TB-UBND 18/08/2022
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xưởng tuyển quặng sắt nghèo công suất 900.000 tấn/năm tại xã Sơn Thủy huyện Văn Bàn
Lượt xem: 109
54/TB-UBND 18/08/2022
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xưởng tuyển quặng sắt nghèo công suất 900.000 tấn/năm tại xã Sơn Thủy huyện Văn Bàn
Lượt xem: 124
1768/QĐ-UBND 15/08/2022
Phê duyệt điều chỉnh tên dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bắc Hà
Lượt xem: 127
1743/QĐ-UBND 11/08/2022
Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Tỉnh ủy Lào Cai
Lượt xem: 132
1651/QĐ-UBND 28/07/2022
Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở BT1, BT2, BT3 khu vực đường Pạc Kha, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà
Lượt xem: 124
42/TB-UBND 05/07/2022
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án San gạt mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các tuyến đường M6, M7, M8, M9 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 198
1403/QĐ-UBND 22/06/2022
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án: Khai thác cát làm VLXD thông thường trên suối Quang Kim thuộc xã Quang Kim và suối Sin Quyền thuộc xã Cốc Mỳ, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 206
123456789