Tổng số: 149
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
345/KH-UBND 17/10/2022
Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - Giới thiệu việc làm năm 2022
Lượt xem: 147
4118/UBND-VX 06/09/2022
Tăng cường biện pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Lượt xem: 222
14/CTr-UBND 24/08/2022
CHƯƠNG TRÌNH Hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 của Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 232
1825/QĐ-UBND 19/08/2022
Quyết định phê duyệt danh sách người bệnh mắc Covid-19 (F0) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo điều trị tại các bệnh viện hoặc khu thu dung điều trị người bệnh mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tiền ăn
Lượt xem: 173
1712/QĐ-UBND 08/08/2022
Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 195
1686/QĐ-UBND 04/08/2022
Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 204
1571/QĐ-UBND 13/07/2022
Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 234
1523/QĐ-UBND 04/07/2022
Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 253
2863/UBND-VX 27/06/2022
triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về tiền lương tối thiểu đối với lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Lượt xem: 264
1450/QĐ-UBND 27/06/2022
Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 248
12345678910...