Tổng số: 135
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
955/QĐ-UBND 10/05/2022
Quyết định phê duyệt danh sách người bệnh mắc Covid-19 (F0) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo điều trị tại các bệnh viện hoặc khu thu dung điều trị người bệnh mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tiền ăn
Lượt xem: 140
179/KH-UBND 04/05/2022
Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 103
170/KH-UBND 27/04/2022
Kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 128
834/QĐ-UBND 24/04/2022
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 178
824/QĐ-UBND 21/04/2022
Quyết định phê duyệt danh sách người bệnh mắc Covid-19 (F0) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo điều trị tại các bệnh viện hoặc khu thu dung điều trị người bệnh mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tiền ăn
Lượt xem: 130
154/KH-UBND 15/04/2022
Kế hoạch Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 134
765/QĐ-UBND 13/04/2022
Quyết định phê duyệt danh sách người bệnh mắc Covid-19 (F0) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo điều trị tại các bệnh viện hoặc khu thu dung điều trị người bệnh mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tiền ăn
Lượt xem: 119
724/QĐ-UBND 05/04/2022
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 129
706/QĐ-UBND 02/04/2022
Quyết định phê duyệt danh sách người bệnh mắc Covid-19 (F0) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang điều trị tại các bệnh viện hoặc khu thu dung điều trị người bệnh mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tiền ăn
Lượt xem: 124
134/KH-UBND 02/04/2022
Kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 116
12345678910...