Tổng số: 118
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
370/KH-UBND 27/09/2023
Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 24
367/KH-UBND 26/09/2023
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 946/QĐ-TTG, ngày 12/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân
Lượt xem: 24
345/KH-UBND 24/08/2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028 ” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 131
1984/QĐ-UBND 11/08/2023
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý Hoà giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 123
302/KH-UBND 14/07/2023
Kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2023
Lượt xem: 157
1475/QĐ-UBND 19/06/2023
việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp theo vụ việc thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
Lượt xem: 119
270/KH-UBND 12/06/2023
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 77-NQ/CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 209-CTr/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/ 2022 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới
Lượt xem: 151
262/KH-UBND 01/06/2023
Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 103
235/KH-UBND 08/05/2023
Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 126
233/KH-UBND 05/05/2023
Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 63
12345678910...