Tổng số: 3
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
423/KH-UBND 20/12/2021
Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 279
3375/QĐ-UBND 17/09/2021
Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 432
296/KH-UBND 16/11/2020
Tổ chức lớp cập nhật kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại thực hành năm 2020
Lượt xem: 545