banner

Hiện nay, tỉnh đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, Cổng TTĐT Lào Cai xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số:...
Ngày bắt đầu: 24/11/2023
Ngày kết thúc: 30/11/2023
Lượt xem:32
2Số:...
Ngày bắt đầu: 15/10/2023
Ngày kết thúc: 15/11/2023
Lượt xem:643
308
Ngày bắt đầu: 05/10/2023
Ngày kết thúc: 05/11/2023
Lượt xem:365
409
Ngày bắt đầu: 04/10/2023
Ngày kết thúc: 04/11/2023
Lượt xem:17687
5Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 15/09/2023
Ngày kết thúc: 15/10/2023
Lượt xem:328
607
Ngày bắt đầu: 29/08/2023
Ngày kết thúc: 30/09/2023
Lượt xem:8496
706
Ngày bắt đầu: 03/08/2023
Ngày kết thúc: 12/08/2023
Lượt xem:1212
811
Ngày bắt đầu: 28/06/2023
Ngày kết thúc: 27/07/2023
Lượt xem:664
910
Ngày bắt đầu: 23/06/2023
Ngày kết thúc: 20/07/2023
Lượt xem:590
1012
Ngày bắt đầu: 14/06/2023
Ngày kết thúc: 14/07/2023
Lượt xem:24512
11/TTr-SDL
Ngày bắt đầu: 26/06/2023
Ngày kết thúc: 10/07/2023
Lượt xem:607
129
Ngày bắt đầu: 17/05/2023
Ngày kết thúc: 16/06/2023
Lượt xem:8055
13DT09
Ngày bắt đầu: 24/04/2023
Ngày kết thúc: 25/05/2023
Lượt xem:536
14Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 20/04/2023
Ngày kết thúc: 20/05/2023
Lượt xem:651
1503
Ngày bắt đầu: 03/01/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:871
1601
Ngày bắt đầu: 01/02/2023
Ngày kết thúc: 01/03/2023
Lượt xem:498
1707
Ngày bắt đầu: 27/12/2022
Ngày kết thúc: 27/01/2023
Lượt xem:747
1802
Ngày bắt đầu: 28/12/2022
Ngày kết thúc: 15/01/2023
Lượt xem:665
19
Ngày bắt đầu: 04/10/2022
Ngày kết thúc: 20/10/2022
Lượt xem:574
20
Ngày bắt đầu: 04/10/2022
Ngày kết thúc: 20/10/2022
Lượt xem:439
21DT08
Ngày bắt đầu: 15/09/2022
Ngày kết thúc: 15/10/2022
Lượt xem:611
22DT08
Ngày bắt đầu: 15/09/2022
Ngày kết thúc: 15/10/2022
Lượt xem:791
23Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 12/09/2022
Ngày kết thúc: 19/09/2022
Lượt xem:731
24Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 12/09/2022
Ngày kết thúc: 19/09/2022
Lượt xem:626
2506
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 18/08/2022
Lượt xem:459
2606
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 18/08/2022
Lượt xem:505
27Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 15/07/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:715
28Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 15/07/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:626
29 /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 09/06/2022
Ngày kết thúc: 20/06/2022
Lượt xem:942
30Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 08/03/2022
Ngày kết thúc: 20/03/2022
Lượt xem:738
3104
Ngày bắt đầu: 29/12/2021
Ngày kết thúc: 29/01/2022
Lượt xem:1067
32Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 20/10/2021
Ngày kết thúc: 20/11/2021
Lượt xem:790
33Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu: 20/10/2021
Ngày kết thúc: 20/11/2021
Lượt xem:799
34DT4
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 05/11/2021
Lượt xem:834
35Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 17/10/2021
Lượt xem:770
36Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 16/09/2021
Ngày kết thúc: 24/09/2021
Lượt xem:1104
37Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 06/08/2021
Ngày kết thúc: 06/09/2021
Lượt xem:918
38 /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 02/07/2021
Ngày kết thúc: 09/07/2021
Lượt xem:1018
39/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 21/05/2021
Ngày kết thúc: 21/06/2021
Lượt xem:907
4003
Ngày bắt đầu: 27/05/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:868
41
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 20/05/2021
Lượt xem:627
42Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/03/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:695
43
Ngày bắt đầu: 25/02/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:732
44Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu: 03/02/2021
Ngày kết thúc: 08/02/2021
Lượt xem:914
45NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu: 12/10/2020
Ngày kết thúc: 12/12/2020
Lượt xem:886
46
Ngày bắt đầu: 23/11/2020
Ngày kết thúc: 27/11/2020
Lượt xem:766
47Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 07/10/2020
Ngày kết thúc: 07/11/2020
Lượt xem:817
48Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 22/09/2020
Ngày kết thúc: 22/10/2020
Lượt xem:864
49NNUT
Ngày bắt đầu: 25/08/2020
Ngày kết thúc: 15/09/2020
Lượt xem:896
50Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 08/07/2020
Ngày kết thúc: 25/07/2020
Lượt xem:898
12
Thống kê truy cập
  • Đang online: 153
  • Hôm nay: 10,581
  • Trong tuần: 126,136
  • Tất cả: 77,554,521