Tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2022 bắt đầu từ ngày 15/4
Lượt xem: 2163
CTTĐT - Từ ngày 15/4 đến ngày 30/5/2022, Tổng cục Thống kê (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) sẽ tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2022 nhằm thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá, dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương.

Trong cuộc điều tra này, đối tượng điều tra được xác định là đơn vị cơ sở (đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn) thỏa mãn các điều kiện: Có địa điểm xác định trên lãnh thổ Việt Nam để trực tiếp thực hiện hoặc quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh; có người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động, có lao động chuyên nghiệp; có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập quán kinh doanh; mỗi đơn vị cơ sở chỉ đóng tại một địa bàn xã, phường, thị trấn và chỉ tiến hành một loại hoạt động kinh tế thuộc ngành kinh tế cấp 3.

Đơn vị điều tra là doanh nghiệp và các tập đoàn, tổng công ty. Trong đó, doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập và chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp; Luật Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động theo Luật hợp tác xã và các doanh nghiệp được thành lập, chịu sự điều chỉnh bởi các Luật chuyên ngành như: Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán,… Tập đoàn, tổng công ty gồm 64 tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp có hoạt động hạch toán toàn ngành; bao gồm 03 tập đoàn, tổng công ty thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng.

Về phạm vi, điều tra doanh nghiệp năm 2022 được tiến hành ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc tất cả các ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018), trừ 3 ngành: Ngành O - Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc; Ngành U - Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế; Ngành T - Hoạt động làm thuê các công việc trong các gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình (do đối tượng điều tra không phát sinh trong các ngành này).

Về nội dung, điều tra doanh nghiệp năm 2022 thu thập các thông tin: Thông tin nhận dạng; thông tin về lao động; thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời kỳ thu thập thông tin là số liệu của năm 2021.

Điều tra doanh nghiệp năm 2022 là cuộc điều tra thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu; sử dụng 13 loại phiếu điều tra với phương pháp điều tra gián tiếp thông qua hình thức thu thập thông tin trực tuyến. Các đơn vị điều tra thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê.

Dự kiến quý I/2023 sẽ công bố chính thức kết quả điều tra và kết quả này được sử dụng để biên soạn “Sách Trắng doanh nghiệp năm 2023”, “Sách Trắng hợp tác xã năm 2023”./.

Xem chi tiết văn bản tại đây:

Tải về

 

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 27
 • Hôm nay: 2,018
 • Trong tuần: 19,993
 • Tất cả: 69,767,825
Đăng nhập