V/v tổ chức “Ngày KH&CN Việt Nam” năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1957/UBND-VX
Ngày ban hành 10/05/2022
Ngày hiệu lực 10/05/2022
Trích yếu nội dung V/v tổ chức “Ngày KH&CN Việt Nam” năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 1957CV2022.pdf