V/v gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai lần thứ 2 - năm 2022
Số ký hiệu văn bản 3061/UBND-NC
Ngày ban hành 08/07/2022
Ngày hiệu lực 08/07/2022
Trích yếu nội dung V/v gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai lần thứ 2 - năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 3061CV2022.pdf