đôn đốc công tác thực hiện Quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 3113/UBND-QLĐT
Ngày ban hành 12/07/2022
Ngày hiệu lực 12/07/2022
Trích yếu nội dung đôn đốc công tác thực hiện Quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 3113CV2022.pdf