Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng nhà ở thương mại tại đường 19/5, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1471/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2022
Ngày hiệu lực 30/06/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng nhà ở thương mại tại đường 19/5, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 1471QĐ2022.pdf