Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án San gạt mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các tuyến đường M6, M7, M8, M9 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 42/TB-UBND
Ngày ban hành 05/07/2022
Ngày hiệu lực 05/07/2022
Trích yếu nội dung Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án San gạt mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các tuyến đường M6, M7, M8, M9 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thu hồi đất, dự án
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 42TB2022.pdf