Tổng số: 674
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
135/TB-VPUBND 07/06/2022
Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tháng 6 năm 2022
Lượt xem: 166
187/KH-UBND 12/05/2022
Kế hoạch Triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 264
105/TB-VPUBND 11/05/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tháng 5 năm 2022
Lượt xem: 288
1869/UBND-TH 04/05/2022
V/v thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh
Lượt xem: 290
171/KH-UBND 28/04/2022
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 272
876/QĐ-UBND 26/04/2022
phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 256
142/KH-UBND 07/04/2022
Kế hoạch Công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 186
74/TB-VPUBND 05/04/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tháng 4 năm 2022
Lượt xem: 192
136/KH-UBND 04/04/2022
Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh tỉnh Lào Cai gắn với phát triển du lịch tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 188
112-KH/TU 25/03/2022
Kế hoạch tổ chức các cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022
Lượt xem: 221
12345678910...