Tổng số: 173
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1376/QĐ-UBND 17/06/2022
Ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 44
2545/UBND-QLĐT 09/06/2022
phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn các nguồn vốn ngân sách nhà nước
Lượt xem: 161
1228/QĐ-UBND 07/06/2022
Công bố định mức xây dựng đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 147
1212/QĐ-UBND 06/06/2022
QUYẾT ĐỊNH V/v đính chính Quyết định 1098/QĐ-UBND ngày 29/5/2022 của UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 28
1134/QĐ-UBND 01/06/2022
Phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
Lượt xem: 171
1098/QĐ-UBND 30/05/2022
Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 236
1907/UBND-QLĐT 06/05/2022
V/v công tác tổ chức thực hiện lập đề án quy hoạch xây dựng chi tiết theo quy định
Lượt xem: 267
1809/UBND-QLĐT 29/04/2022
V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.
Lượt xem: 289
1736/UBND-QLĐT 25/04/2022
làm rõ thông tin phản ánh của báo chí về chiếm giữ mặt bằng làm nơi tập kết cát, cản trở thi công
Lượt xem: 185
1643/UBND-QLĐT 21/04/2022
đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA
Lượt xem: 205
12345678910...