Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
158/KH-UBND 19/04/2022
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 195
759/QĐ-UBND 12/04/2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2021
Lượt xem: 158
61/TB-VPUBND 18/03/2022
THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 tại Hội nghị tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 234
54/KH-UBND 11/02/2022
Kế hoạch Tổ chức Lễ ra quân phát động phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, năm 2022
Lượt xem: 377
53/KH-UBND 11/02/2022
Kê hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2022
Lượt xem: 341
5833/UBND-NLN 06/12/2021
V/v đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022
Lượt xem: 289
2692/QĐ-UBND 29/07/2021
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố, các xã trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 355
2693/QĐ-UBND 29/07/2021
Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả lãnh đạo giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 345
3421/UBND-NLN 27/07/2021
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới các tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 263
2520/QĐ-UBND 19/07/2021
Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố, các xã trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 311
123