Tổng số: 139
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1309/QĐ-UBND 10/06/2022
Quyết định phê duyệt danh sách người bệnh mắc Covid-19 (F0) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo điều trị tại các bệnh viện hoặc khu thu dung điều trị người bệnh mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tiền ăn
Lượt xem: 133
1288/QĐ-UBND 09/06/2022
Quyết định phê duyệt danh sách người bệnh mắc Covid-19 (F0) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo điều trị tại các bệnh viện hoặc khu thu dung điều trị người bệnh mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tiền ăn
Lượt xem: 199
202/KH-UBND 26/05/2022
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm và hộ có mức sống trung bình năm 2022
Lượt xem: 254
2249/UBND-VX 25/05/2022
Triển khai thực hiện Công điện số 431/CĐ-TTg ngày 19/5/2022 và Thông báo số 128/TB-VPCP ngày 27/4/2022
Lượt xem: 260
955/QĐ-UBND 10/05/2022
Quyết định phê duyệt danh sách người bệnh mắc Covid-19 (F0) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo điều trị tại các bệnh viện hoặc khu thu dung điều trị người bệnh mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tiền ăn
Lượt xem: 329
179/KH-UBND 04/05/2022
Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 272
170/KH-UBND 27/04/2022
Kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 231
834/QĐ-UBND 24/04/2022
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 226
824/QĐ-UBND 21/04/2022
Quyết định phê duyệt danh sách người bệnh mắc Covid-19 (F0) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo điều trị tại các bệnh viện hoặc khu thu dung điều trị người bệnh mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tiền ăn
Lượt xem: 171
154/KH-UBND 15/04/2022
Kế hoạch Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 193
12345678910...