Tổng số: 93
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
195/KH-UBND 18/05/2022
Kế hoạch triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”
Lượt xem: 268
1778/UBND-NC 27/04/2022
Vv thực hiện công tác xây dựng thể chế, pháp luật.
Lượt xem: 260
1733/UBND-NC 25/04/2022
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng, pháp luật về PCCC
Lượt xem: 222
683/QĐ-UBND 30/03/2022
QĐ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 265
1214/UBND-NC 29/03/2022
V/v triển khai thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận năm 2022
Lượt xem: 197
552/QĐ-UBND 14/03/2022
Quyết định cấp thẻ giám định viên tư pháp
Lượt xem: 221
236/QĐ-UBND 27/01/2022
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2021
Lượt xem: 414
383/UBND-VX 26/01/2022
V/v triển khai thực hiện Luật PCTH của rượu, bia năm 2019
Lượt xem: 527
26/KH-UBND 24/01/2022
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2002 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 347
27/KH-UBND 24/01/2022
Kế hoạch công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 364
12345678910