image banner
Lào Cai 22° - 25°
Hướng dẫn thực hiện đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

 

I. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

- Bước 1: Cá nhân, doanh nghiệp truy cập hệ thống theo đường link sau:https://qlvt.mt.gov.vn

- Bước 2: Cá nhân, doanh nghiệp chọn nút “Đăng ký” để đăng ký tài khoản và thực hiện kê khai thông tin theo hướng dẫn tại màn hình đăng ký. Những thông tin của dấu * là bắt buộc phải kê khai.

Lưu ý:

* Cá nhân, doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn:

+ Hòm thư điện tử (để sử dụng làm tài khoản đăng nhập và nhận thông tin từ hệ thống gửi về)

+ Bản sao chụp “Giấy phép kinh doanh”, định dạng file .pdf hoặc file ảnh.

- Bước 3: Cá nhân, doanh nghiệp sẽ đợi Bộ Giao thông vận tải hoặc Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai phê duyệt tài khoản cho đơn vị (kết quả sẽ được gửi về hòm thư điện tử do cá nhân, doanh nghiệp kê khai) trong vòng 24h.

II. SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

- Bước 1: Cá nhân, doanh nghiệp truy cập hệ thống theo đường link sau: https://qlvt.mt.gov.vn

- Bước 2: Cá nhân, doanh nghiệp chọn nút “Đăng nhập” để đăng nhập vào tài khoản của đơn vị mình. Sau khi đăng nhập thành công sẽ chuyển tới trang Dịch vụ công để thực nộp hồ sơ các dịch vụ quản lý vận tải.

- Bước 3:

1. Các thủ tục hành chính thực hiện trên Cổng dịch vụ công

+ Nộp hồ sơ thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

+ Nộp hồ sơ thủ tục Cấp phù hiệu bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

+ Nộp hồ sơ thủ tục Cấp phù hiệu bằng xe taxi

+ Nộp hồ sơ thủ tục Cấp phù hiệu bằng xe hợp đồng/xe buýt/xe công ten nơ/xe đầu kéo/xe tải

+ Nộp hồ sơ thủ tục Cấp phù hiệu xe trung chuyển 

2. Một số hướng dẫn về trả kết quả, bổ sung hồ sơ, tra cứu hồ sơ…

 

Cá nhân, Doanh nghiệp sử dụng điện thoại thông minh, dùng các chương trình quét mã QRcode để quét mã sau: 

anh tin bai

Mã QRcode QLVT