image banner
Lào Cai 26° - 27°
Quyết định số 48/QĐ-SXD ngày 03/01/2024 của Sở Xây dựng V/v phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai
Tải về